Страните от Персийския залив правят огромни инвестиции, за да развиват собствената си инфраструктура и да подготвят промишления сектор за онази епоха, която ще настъпи след края на петролния бум. Само Саудитска Арабия ще насочи за тази цел 600 млрд. долара. В същото време, ръстът на промишленото й производство ще бъде свързан с увеличаване потреблението на собствения й петрол, който сега Западат я моли за изнася, за да могат да се стабилизират световните пазари.
  По време на състоялата се в неделя в Джедда среща на най-големите производители и потребители на петрол, кралят на Саудитска Арабия, Абдала, заяви, че неговото кралство ще увеличи добива на петрол, ако търсенето на „черно злато” нарасне. Но всъщност, износът на петрол от Саудитска Арабия е застрашен от намаление, причина за което са мащабните проекти за развитие на собствена индустрия. Икономическият подем на региона на Персийския залив се подгрява не само от увеличилите се постъпления от продажбата на петрол, но и от факта, че развитието на собствени промишлени отрасли поглъща все по-големи обеми петрол, отбелязва главният икономист на саудитската инвестиционна банка SABB, Джон Сфакианакис. Той смята, че ако Саудитска Арабия действително осъществи набелязаните проекти /например, изграждане на нов промишлен град, който да бъде наречен на името на краля Абдала, и строителство на гигантски алуминиеви комбинати/, то тогава заплануваното увеличение на добива на петрол няма да доведе дори до минимално увеличение на неговия експорт.
Като се вземат предвид мащабите на потребностите на Саудитска Арабия от енергийни ресурси за осигуряване на нефтодобива, на производството на електроенергия, както и заради високото равнище на непроизводствени енергийни загуби, тази страна се явява световен лидер по потребление на петрол на човек от населението, при показател от 32,9 барела на година. Според пресмятанията на италианския петролен концерн Eni, саудитите значително изпреварват по този показател заемащите второто място США, където този показател е равен на 24,6 барела на година.

Съобщението, появило се през последните почивни дни за предстоящо IPO на саудитския миннообогатителен концерн Ma’aden означава, че кралството ще стане най-големият в света производител на алуминий. Първият алуминиев завод, построен на брега на Червено море, ще изразходва ежедневно за производство на електроенергия 60 хил. тона петрол, което съставлява 12,5% от обема на обявеното от Ер-Рияд увеличение на добива на петрол с 500 хил. барела на денонощие, до равнището от 9,7 млн. барела в денонощие. Обаче шефът на концерна Ma’aden, Абдала Дабах, не възнамерява да спира дотук – той е планира да бъдат построени десет алуминиеви завода в Саудитска Арабия. Другите държави от Персийския залив – Оман, Катар и ОАЕ, осъществяват свои алуминиеви проекти. „Само в течение на идущите три години в тези страни ще израснат алуминиеви заводи с обща производителност от 2,1 млн. тона” – отбелязва Едмунд ОСаливан от Middle East Business Intelligence.

Освен това трябва да се вземе предвид, че населението само на Саудитска Арабия се е увеличило през последните 30 години, от 8 млн. до 24 млн. души. Равнището на безработицата в тази страна е превишило 12 процента. Строителството на алуминиеви заводи, на мини за добив на боксит, на нови пристанища, на железопътни линии и на цели нови градове има за цел да осигури работни места на населението на този регион.

Обаче именно алуминиевите комбинати, циментните заводи за строителната индустрия, преживяваща истински бум, бурно развиващата се нефтохимия и производството на химически торове – всички те са във висша степен енергоемки отрасли. А компанията Saudi Electricity Co. по традиция произвежда електроенергия от петрола. За периода от 2000-та година до днешно време, потребността от електроенергия се е увеличила от 21 хил. МВт до 31 хил. МВт. Според думите на изпълнителния директор на този концерн, Али Салех ал-Барака, общата мощност на електростанциите на корпорациите ще се увеличи през идущите шест години до 55 хил. МВт., което е равно на обема на електроенергия, който се произвежда от Великобритания. При това, две трети от цялата електроенергия се изразходва от хладилните инсталации. Дори днес от всеки 100 барела петрол, добити в страната, остават 22, а допреди седем години този показател е бил равен на 16. Според данните на Международната енергийна агенция, самите кралски поданици употребяват една трета от добивания в страната петрол.
Само най-големият в света петролен концерн Saudi Aramcoзапазва пълна невъзмутимост: “Ние винаги ще добиваме достатъчно количество петрол и още към края на 2009 г. ще увеличим производството му от 9,7 млн. барела на ден до 12 млн. барела на ден”, заяви по време на посещението си на петролното местонахождение Хурайс Амин ал-Насер, главен вицепрезидент на концерна, отговарящ за добива и производството. Там от юни 2009 година ще се добиват по 1,2 млн. барела петрол на ден. „Ако възникне нужда, ще можем да добиваме дори още повече”, отбеляза г-н Насер. 

Матиас Брюгман
превод от руски: Евгения Грекова
Leave a Reply.

  Picture

  Осмото чудо на света -  съвременното икономическо развитие на страните от Залива.


  Archives

  March 2010

  Categories

  All

  Picture
  ПРЕВОД С АРАБСКИ ЕЗИК - КУРСОВЕ ПО АРАБСКИ ЕЗИК - БИЗНЕС С АРАБСКИЯ СВЯТ