Близкият Изток се променя стремително, обаче не толкова бързо се променят разпространените представи за него. Регионът на Персийския залив престава да бъде единствено мястото, където се добива много голямо количество петрол. Той стремително се превръща с много голям промишлен район, където е съсредоточена преработката на петрол, производството на химически продукти, на метал и на метални валцувани изделия.
На 10-12 октомври 2004 година в Експо-центъра „Шарджа”, намиращ се в Обединените Арабски Емирства, се състоя първата близкоизточна търговско-промишлена изложба – Middle East Industrial Show (M.E.I.S.) – Steelfab 2004. На изложбата бе представена продукцията на водещите световни производители на промишлено оборудване за производство и обработка на стомана, към което в последно време в Близкия Изток се проявява много голям интерес, особено от страна на Саудитска Арабия, Иран и Пакистан. „Експертът” съобщи, че най-голямата саудитска металургическа компания, Saudi Iron & Steel Co. (Hadeed), която е част от крупния саудитски промишлен концерн Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) наскоро е обновила мощностите си за производство на валцувани изделия и тел.

Най-големите промишлени корпорации от района на Персийския залив обърнаха голямо внимание на тази изложба. Индустриалците от Саудитска Арабия и Бахрейн много внимателно разглеждаха технологическите новости.
Близкият Изток се променя стремително, обаче не толкова бързо се променят разпространените представи за него. Регионът на Персийския залив престава да бъде единствено мястото, където се добива много голямо количество петрол. Той стремително се превръща с много голям промишлен район, където е съсредоточена преработката на петрол, производството на химически продукти, на метал и на метални валцувани изделия.
Всичко това се отнася, на първо място, към лидера в този регион, Саудитска Арабия. Въпреки разпространените представи за нея, тя се явява не само основната в света страна, добиваща петрол, но е и промишлен лидер на целия Близък Изток. В сравнение с останалите страни от Персийския залив, тук са разположени най-мощните и най-развитите от технологическа гледна точка предприятия от нефтопреработващата, химическата и алуминиевата промишленост.
 

Най-доброто -  SABIC

Докато процъфтяването на страните от Персийския залив все още може да се обясни с наличието на петролни запаси, с интензивното им добиване и експорт, то бързото технологическо развитие не може да се обясни с това, че арабският народ има късмет. Във факта, че Саудитска Арабия се превръща в индустриално развита страна, са налице признаците за това, че саудитското ръководство умее да поставя пред себе си цели и умее да инвестира нефтодоларите в развитието на своята икономика, извличайки от това полза за нея.

Днес лидер в саудитската икономика, а, следователно, и в цялата промишленост на страните от Персийския залив, е концернът Saudi Basic Industries Corporation (SABIC). SABIC е най-големия концерн в Персийския залив, който не се занимава с добив на петрол и който има 18 промишлени комплекса, чиито отделения са разположени на територията на 90 страни. В Бахрейн концернът притежава по 20% от акциите на Aluminum Bahrain (ALBA), и на Gulf Aluminum Rolling Mill Company (GARMCO), 32% от акциите на Gulf Petrochemical Industries Company (GPIC), 25,7% от акциите на съвместната компания Bahraini-Saudi Aluminum Marketing Company (BALCO), както и 20% от акциите на United Gulf Company for Industrialization. Може да се каже, че цялата промишленост на Бахрейн е тясно свързана с промишлеността на Саудитска Арабия.

Чистата печалба на концерна през 1424 год. по Хиджра /2003 г./ се е равнявала на 6,7 млрд. долара, а обемът на продажбите е бил на равнището на 47,1 млрд. долара. Тези доходи му дават възможност да провежда своя собствена инвестиционна политика. Отделенията на SABICзакупуват по целия свят най-добрите технологии за преработка на петрол, за производство на пластмаси, полиетилен, полипропилен, на минерални торове, стомана и алуминий. На територията на целия Близък Изток заводите на SABIC са оборудвани с най-добрите нови технологии.

SABIC заема 11-о място в света по преработка на петрол, 3-то място по производство на полиетилен, 6-то място по производство на полипропилен.  Освен това концернът разполага с с най-големия в Близкия Изток научно-технологически център, чийто научен персонал наброява 500 учени из целия свят. SABIC заема 313-то място сред най-големите компании в света. Генерален директор на компанията е Мохамед Х. Ал-Мади.

Концернът е бил учреден през 1397 год. по Хиджра /1976 г./ за развитие на преработката на петрол и на миннодобивната промишленост в Саудитска Арабия, с капитал от 10 млрд. саудитски риала. От самото начало на своята дейност, той е бил най-могъщата промишлена компания в целия регион. Кралят Фахд бин Абдул-Азиз е възлагал и продължава да възлага големи надежди на него. Първоначално концернът е трябвало да създаде нефтодобивен и нефтохимически отрасъл на територията на Саудитска Арабия. Неговата поява и развитието му са били подчинени на една от основните задачи на икономиката на страната – диверсификацията, тоест, освобождаването от зависимостта от петрола, от неговия добив и експорт.

Това е била задача от държавно значение, затова тази компания и тогава, и сега, се намира под контрола на саудитското правителство и на кралското семейство. Сега 70% от компанията принадлежи на саудитското правителство, а 30% - на акционери от частния сектор. Създаването на такъв концерн е най-големият успех на саудитското правителство в икономическото му развитие, след създаването на мощна промишленост за добив на петрол.

 
Leave a Reply.

  Picture

  Осмото чудо на света -  съвременното икономическо развитие на страните от Залива.


  Archives

  March 2010

  Categories

  All

  Picture
  ПРЕВОД С АРАБСКИ ЕЗИК - КУРСОВЕ ПО АРАБСКИ ЕЗИК - БИЗНЕС С АРАБСКИЯ СВЯТ