Докато пребивавате в някоя от арабските страни и общувате с араби, бъдете готови за това, че ще ви се наложи да се сблъскате с една характерна особеност на арабите – да избягват определените и еднозначни отговори от типа на „да” или „не”. Вместо да обещаят, че ще направят еди-какво си, те казват иншаа-лла, което в превод означава „ако Бог пожелае”. Тоест, изразът иншаа-лла се употребява в значението „по-скоро да”.
Букра, което означава „утре” на египетски диалект, се употребява обикновено в значението на „не днес”.
Шуейя-шуейя, което обикновено се употребява в обещанията, най-често означава „полека-лека, не днес и не утре, но ако даде Бог, всичко ще бъде направено”.
А изразът маалеш – „няма нищо, става”, се употребява когато някой е закъснял или не е могъл да направи нещо.

  Така че, когато се уговаряте за нещо с арабин, и това се отнася особено за египтяните, неизменно ще ви се отговаря букра иншаа-лла, тоест, „ако Бог пожелае, утре всичко ще е готово”. И тук ще трябва много ясно да си представяте, че, напълно е възможно, утре нищо да не бъде готово, защото или „Бог няма да пожелае”, или пък ще попречи нещо друго. Опитът да „окажете натиск” върху арабския ви партньор и „да изстискате” от него конкретни срокове на изпълнение на уговореното едва ли ще доведе до нещо конкретно. Най-вероятно е той просто да си развали мнението за вас, а изобщо няма да разбере, защо нервничите така, та нали той и без това прави всичко възможно.
Веднъж в Египет на ръководителката на делегация руски студенти й дадоха стая в общежитие, която не можеше да се заключва. Казаха й, че някъде има ключ за тази стая, обаче се е загубил, и обещаха в най-близко време да го намерят. Възмущението и опасенията на тази дама са напълно разбираеми, така че, след четири дни обещания да се намери ключа от нейната стая или тя да бъде преместена в друга стая, и след изричането на многобройни букра иншаа-лла, търпението й се свърши. В разговор с администрацията на общежитието на много повишен тон тя най-сетне успя да си издейства ключ. Намериха го само след половин час! Обаче през целия останал месец от нейното пребиваване в страната почти всеки ден администраторът на общежитието я спирал и й обяснявал на английски и на арабски все едно и също: „Ние така се старахме, търсихме ключа, направихме всичко по силите си, и не разбираме, защо трябваше така да се нервничи. Нали все пак ви дадохме ключа!” Не е необходимо да се уточнява, че тази ситуация съвсем не допринасяше за установяване на добри и партньорски отношения между руските и египетските колеги.

Същото нещо се отнася и до срещите. Ако се уговаряте с арабин да се срещнете, да речем, в два часа през деня, и го попитате, наистина ли ще бъде там в два, в отговор ще чуете същото това иншаа-лла.А това означава, че е напълно възможно той да закъснее с 15 минути, в най-добрия случай. При това не трябва да очаквате извинения от негова страна, тъй като за това, че е закъснял, той няма никаква вина. Така се е случило по волята на Бога, а разстроеният ви вид в резултат на неговото очакване няма да предизвика никакво съчувствие у арабина. А пък ако започнете да му намеквате, че не е хубаво човек да закъснява, трябва да разчитате единствено на пълно неразбиране от страна на вашия арабски партньор.

Затова, общувайки с вашите арабски колеги, разчитайте на всевъзможни закъснения от тяхна страна, на това, че обещанията им не винаги ще се изпълняват в уговорения срок, както и на това, че много неща в арабския свят зависят от случая или, казано с други думи, от волята на Бога. Опуснете се и се опитайте да възприемете от своите арабски колеги умението им да усещат живота във всяка преживяна минута.

В същото време, в арабския свят има изключения и в случая става дума, преди всичко, за Сирия. Както показва практиката, сирийците са изключително точни. Сириецът едва ли ще закъснее за срещата, а е възможно дори да дойде малко преди определения срок. Същото може да се каже и за жителите на страните от целия Арабски полуостров.

превод от руски: Евгения Грекова


 

 

 
Leave a Reply.

  Picture

  Добре дошли
  в
  Страната на чудесата!


  Archives

  April 2010
  March 2010

  Categories

  All

  Picture
  ПРЕВОД С АРАБСКИ ЕЗИК - КУРСОВЕ ПО АРАБСКИ ЕЗИК - БИЗНЕС С АРАБСКИЯ СВЯТ