Въпреки че емиратът Дубай винаги е бил известен със своя либерализъм и доста голямата религиозна търпимост, онези, които пристигат тук за пръв път, както и онези, които постоянно живеят тук, винаги трябва да помнят, че Обединените арабски емирати  са мюсюлманска страна. Без елементарни знания за исляма, за обичаите и традициите на народа, сред който ви предстои да живеете, е невъзможно да постигнете успехи в бизнеса, да установите делови отношения и дори просто добре да си починете.


 
Знаете ли, например, че думата „алгебра” е от арабски произход /ал-джабар/?Тази дума е била въведена в научна употреба от арабския географ, математик и астроном ал-Хорезми. Впрочем, името на този учен /в латинизираната му форма/ се е запазила в съвременната математика – „алгоритъм”. Арабите имат особено големи заслуги за развитието на тригонометрията, както и на други области на математиката.


 
Докато пребивавате в някоя от арабските страни и общувате с араби, бъдете готови за това, че ще ви се наложи да се сблъскате с една характерна особеност на арабите – да избягват определените и еднозначни отговори от типа на „да” или „не”. Вместо да обещаят, че ще направят еди-какво си, те казват иншаа-лла, което в превод означава „ако Бог пожелае”. Тоест, изразът иншаа-лла се употребява в значението „по-скоро да”.
Букра, което означава „утре” на египетски диалект, се употребява обикновено в значението на „не днес”.
Шуейя-шуейя, което обикновено се употребява в обещанията, най-често означава „полека-лека, не днес и не утре, но ако даде Бог, всичко ще бъде направено”.
А изразът маалеш – „няма нищо, става”, се употребява когато някой е закъснял или не е могъл да направи нещо.


 
Огромна роля за формиране нормите на арабския етикет са изиграли ценностите, обичаите и традициите на бедуинското общество, когато самият чергарски живот в тежките климатични условия на Арабския полуостров е подсказвал оптималните правила на поведение. Достатъчно е да си припомним забраната за хранителна употреба на свинското месо, каквато забрана се съдържа в Корана. Мнозина учени са склонни да смятат, че тази забрана е възникнала във връзка с факта, че при голяма горещина свинското месо бързо се разваля и много лесно става причина за хранителни отравяния.


  Picture

  Добре дошли
  в
  Страната на чудесата!


  Archives

  April 2010
  March 2010

  Categories

  All

  Picture
  ПРЕВОД С АРАБСКИ ЕЗИК - КУРСОВЕ ПО АРАБСКИ ЕЗИК - БИЗНЕС С АРАБСКИЯ СВЯТ