Заливната държава: повече от абсолютна власт и повече от безсилно общество
Мохаммад Абид Губаш

Въведение
Пет различни концепции за властта в Персийския залив
Първо: племенна държава
Второ: патримониална държава
Трето: рентиерска държава
Четвърто: липса на теории
Пето: едностранна държава
Заключение

 
  Picture

  Съвременни предизвикателства пред Заливните монархии.


  Archives

  March 2010

  Categories

  All

  Picture
  ПРЕВОД С АРАБСКИ ЕЗИК - КУРСОВЕ ПО АРАБСКИ ЕЗИК - БИЗНЕС С АРАБСКИЯ СВЯТ