Петте арабски страни, най-често асоциирани с понятието „страните от Залива” са:  Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и ОАЕ (Обединените арабски емирства). Ирак, Саудитска Арабия и Иран също споделят част от крайбрежието и историята на Арабския (Персийския) залив.  Измежду гореспоменатите страни, Оман има най-специфична история и култура, което я отличава в това отношение от другите държави. Тя също е и страната с най-малко крайбрежие, тъй като по-голямата част от Оман граничи с Оманския залив и Арабско море.   Главният елемент, който обединява тези държави е историята на региона. Още от древни времена Заливът е бил важен морски път, който играе важна роля при запознаването на неговите обитателите с другите народи и цивилизации. Тогава те създали търговски връзки с Индия, а през Средновековието постигнали същото и с Китай. В периода след това били привлечени и европейските търговци, които плавали през Индийския океан и около югоизточна Азия. През XX век, откриването на огромни залежи петрол още веднъж превръща региона в кръстопът на модерния свят.   Други много важни фактори,който силно сближават тези страни са религията, езикът и социалният ред. Официален език е арабският, а официалната и най-разпространена религия в региона е ислямът. Населението е съставено предимно от араби, като повечето от тях (с изключение на Оман и Бахрейн) следват сунитското направление в исляма.  Поради факта, че това са предимно народи, живели в древността като племена, племенните връзки до една или друга степен са запазени и до днес. Това обяснява наличието на семейни връзки в политическите и икономически дейности.  Всички държави в региона на Залива са с монархически модели на управление. Дори и някои от тях да имат демократични черти като избрана от народа законодателна власт Маджлис ал-умма - Националното събрание на Кувейт или Консултативния съвет в Катар, изпълнителната и законодателната власт са в ръцете на наследствените монарси във всяка от държавите на региона. Държавният глава (емирът или султанът) е този, който назначава министрите и може по своя преценка да ги замени.(1)
 
 

 1. Историческа справка
 2. Държавно устройство
 3. Федерален национален съвет
 4. Федерален върховен съвет
 5. Федерален съвет на министрите
 6. Федерално правосъдие
 

 
 
Историята на региона по южното крайбрежие на Персийския залив грубо може да бъде разделена на два периода, въпреки че първият е 20 пъти по-дълъг от втория. А именно - от 2 хил. пр.н.е  до откриването на петрола - първия и след откриването на петрола и последвалият процес на усвояване на правата върху неговата експлоатация от лидерите на наскоро обявилите се за независими британски протекторатни територии на Заливен Оман - втория. 

 1. Въведение.
2. Търговията между Изтока и Запада.
3. Залива през Античността.
4. Възникване и разпространение на исляма. Залива през Средновековието.
5. Периода на Колониализма.
6. Уахабитския ислям и Залива.
7. Серията от договори на Великобритания с племената по южното крайбрежие на Залива.
8. Откриването на петрола.
 9. Независимост

оригинал: http://memory.loc.gov/frd/cs/cshome.html

 
  Picture

  История на страните от Персийския залив.


  Archives

  March 2010
  February 2010
  January 2010

  Categories

  All

  Picture
  ПРЕВОД С АРАБСКИ ЕЗИК - КУРСОВЕ ПО АРАБСКИ ЕЗИК - БИЗНЕС С АРАБСКИЯ СВЯТ