По данни на ООН, в шестте крайбрежни страни на Персийския залив - Бахрейн, Катар, Кувейт, Саудитска Арабия, ОАЕ и Оман, днес живеят повече от 12,8 млн. чужденци. Като цяло, числеността им съставлява 34-40% от цялото население на този под-регион на Близкия Изток и почти 70% от неговата работна сила. Много западни страни се борят за намаляване относителния дял на чужденците в числеността на общата работна сила. Обаче засега за монархиите от Персийския залив високият процент имигранти сред икономически активното население е напълно в реда на нещата. Междувременно, нефтодобивните монархии от Близкия Изток се сблъскват със значителни проблеми, свързани с притока на чуждестранни работници. Правителствата на тези страни осъзнават необходимостта да се вземат мерки за ограничаване зависимостта им от чуждестранната работна сила и за понижаване равнището на безработицата сред техните граждани. За това свидетелстват осъществяваните в тях програми за национализация на работната сила - за поощряване замяната на чуждестранните работници с местни жители /така наречените програми за „оманизация”, „саудизация”, „емиратизация” и т.н./.
 
 
  През 2002 година в езика на саудитските бизнесмени и държавни ръководители се появи едно ново понятие – „саудизация”. Тази дума означава замяна на чуждестранните работници в саудитските предприятия и фирми със свои собствени работници.

 
 
Саудитска Арабия е пустинна страна и по-голямата част от нейната територия е неподходяща както за живот, така и за промишлено развитие. На пръв поглед изглежда, че географските условия не дават възможност за успешно развитие на промишлеността. Обаче в Саудитска Арабия беше намерен остроумен изход от положението. Беше взето стратегическото решение да се строят специални индустриални градове по крайбрежието на моретата, с които Саудитска Арабия граничи.

 
 
  Близкият Изток се променя стремително, обаче не толкова бързо се променят разпространените представи за него. Регионът на Персийския залив престава да бъде единствено мястото, където се добива много голямо количество петрол. Той стремително се превръща с много голям промишлен район, където е съсредоточена преработката на петрол, производството на химически продукти, на метал и на метални валцувани изделия.
 
 
  Страните от Персийския залив правят огромни инвестиции, за да развиват собствената си инфраструктура и да подготвят промишления сектор за онази епоха, която ще настъпи след края на петролния бум. Само Саудитска Арабия ще насочи за тази цел 600 млрд. долара. В същото време, ръстът на промишленото й производство ще бъде свързан с увеличаване потреблението на собствения й петрол, който сега Западат я моли за изнася, за да могат да се стабилизират световните пазари.
 
  Picture

  Осмото чудо на света -  съвременното икономическо развитие на страните от Залива.


  Archives

  March 2010

  Categories

  All

  Picture
  ПРЕВОД С АРАБСКИ ЕЗИК - КУРСОВЕ ПО АРАБСКИ ЕЗИК - БИЗНЕС С АРАБСКИЯ СВЯТ